พลตรี ม.จ. จุลเจิม ยุคล ร่วมแสดงความยินดี "ไหมไทย" ฉลอง 25 ปี
 

 

                 พลตรี ม.จ. จุลเจิม ยุคล พร้อม คุณหญิงแม้น  นฤมาส ยุคล  ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับร้านอาหารไหมไทยโฉมใหม่  ที่เปิด
ให้บริการ  มาตั้งแต่ปี  2
526  ซึงปีนี้เป็นปีที่ 25  มีผู้จัดการหนุ่มไฟแรงให้การต้อนรับ  เมื่อหลายวันก่อน

                 

 

 

 

ร้านอาหาร ไหมไทย  official website !.
Copyright © 2010 www.thaifoodbymaithai.com ::  Design By Together Design.  All Rights Reserved.